ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
<--Επιστροφή

Γεωργίου Γ. Ασσιώτη, Ο αγώνας της E.Ο.K.A. 1955-1959, Λευκωσία,
1983.
Λυκείου Ελληνίδων Αμμοχώστου (παράρτημα Λευκωσίας), Φιλολογικό
Μνημόσυνο Κυριάκου Μάτση (διαφόρων), Λευκωσία, 1994.
Νικολάου Βασιλειάδη, Εθνομάρτυρες του Κυπριακού 'Έπους 1955
1959, Αθήνα,1978.
Γεωπονικά, τ. 53, Δεκέμβριος 1958, Θεσσαλονίκη.
Γεωργίου Γρίβα Διγενή, Απομνημονεύματα Αγώνος Ε.Ο.Κ.Α. 1955
1959, Αθήνα, 1961.
Του ιδίου, Χρονικόν Αγώνος ΕΟΚΑ 1955-59, Λευκωσία, 1972.
Μαρούλας Βιολάρη-Ιακωβίδου, Σελίδες του απελευθερωτικού μας
αγώνα, όπως γράφτηκαν τότε, Λευκωσία, 1992.
Παναγιώτας Ψιλλίτα-Ιωάννου, Η ποιητική έκφραση του Αγώνα, Λευ-
κωσία, 1986.
Της ιδίας, Λειτουργία Ελευθερίας, Λευκωσία, 1989.
Της ιδίας, Οι ηρωομάρτυρες της ΕΟΚΑ, Λευκωσία, 1996.
Της ιδίας, Κραυγή Ελευθερίας - Παλαιχώρι, 1901-1974, Λεκωσία, 1997.
Κωνσταντίνου Καραγιάννη, 'Όταν οι μνήμες έρχονται, Λευκωσία, 1989.
Ρήνας Κατσελλή, Γνώμες ταπεινής γνώσης, Λευκωσία, 1982.
Της ιδίας, "Το κρησφύγετο του Φουντζιού", Φιλολογική Κύπρος, Λευκωσία, 1962.
Γεωργίου Δ. Κούβελα, Για τον άνθρωπο, τη Λευτεριά και την Κύπρο,
Θεσσαλονίκη.
Γλαύκου Κληρίδη, Η κατάθεσή μου, τ. Α', Λευκωσία, 1988.
Νίκου Κρανιδιώτη, Δύσκολα χρόνια, Κύπρος 1950-1960, Αθήνα, 1981.
Κυπριακή Μαρτυρία, αρ. τ. 5 (αφιερωμένο στον Αγώνα του 1955-1959), Λευκωσία 1986.
Φάνου Ναθαναήλ, Κυριάκος Μάτσης, ο Μιλ τιάδης της Κύπρου (θεατρικό) βλ. Αρχείο Σ.Ι.Μ.Α.Ε.
Παπασταύρου Παπαγαθαγγέλου, Η μαρτυρία μου, Λευκωσία, 1995.
Χριστόδουλου Παπαχρυσοστόμου, Αρχείον Αγωνιστών, Λευκωσία,
1977.
Σπύρου Παπαγεωργίου, Κυπριακή Θύελλα 1955-1959, Λευκωσία, 1986.
Του ιδίου, Ζήδρος, Λευκωσία, 1986.
Του ιδίου, Δια χειρός ηρώων, Λευκωσία 1968.
Του ιδίου, Αρχείον των παρανόμων εγγράφων του Κυπριακού Αγώνος 1955-1959, Λευκωσία, 1984.
Παναγιώτας Παναγοπούλου-Ρουπίνα, Πρότυπα ηρώων, Αθήνα,1994.
Πέτρου Στυλιανού, Νίκης Χριστοδούλου, Τα φυλακισμένα μνήματα,
Λευκωσία, 1985.
Θάσου Σοφοκλέους, Πόθος Ελευθερίας, αναδρομή στον αγώνα 1955
1959, Λευκωσία, 1989.
Γιάννη Σπανού, ΕΟΚΑ, έτσι πολεμούν οι Έλληνες, Λευκωσία, 1996.
Του ιδίου, Ο απελευθερωτικός μας αγώνας '55-'59, Λευκωσία, 1995.
Του ιδίου, "Χρονικό", Ο Αγών, 1991.
Του ιδίου, Η φωνή των Κρατητηρίων, Λευκωσία, 1992.
Του ιδίου, Κυριάκος Μάτσης, Εφ. Ο Αγών, 22.11.1992.
Του ιδίου, ΕΟΚΑ: οι μεγάλες ώρες, Λευκωσία, 1993.
Του ιδίου, Το ημερολόγιο της Λευτεριάς, Λευκωσία, 1994.
Δημητρίου Ταλιαδώρου, Κυριάκος Μάτσης, Ο αγώνας και η δράση
του στη Θεσσαλονίκη και στην Κύπρο, έκδ. Πρωτοπορίας, Θεσσαλο-
νίκη, 1989.
Κύπρου Χρυσάνθη, Κυριάκος Μάτσης, Λευκωσία, 1982.
Του ιδίου, Οι μπαλλάντες μιας ηρωική ς εποχής, Λευκωσία,1962.

<--Επιστροφή